Een leven zonder computer kunnen we ons niet meer voorstellen.

Opdrachten voor school maken, een werkstuk, een spreekbeurt voorbereiden, noem het maar op. Je gebruikt hiervoor de computer met toetsenbord natuurlijk. Dan merk je dat het handig is om goed te kunnen typen. In deze cursus leer je razendsnel blind typen volgens het 10-vingersysteem.

Voordelen typecursus

 • je bent sneller klaar met het maken van je opdrachten;
 • je opdrachten zien er verzorgder uit, minder typefouten;
 • je houdt meer (vrije) tijd over.

Doelgroep typecursus

Wij bieden met name de cursus computertypen aan voor leerlingen van de basisschool. Vanaf groep 6 kun je meedoen met de cursus op jouw eigen basisschool. Maar ook als volwassene kun je de cursus volgen. Bij minimaal 5 aanmeldingen stellen wij graag een cursus voor u samen.

Duur van de typecursus

De cursus bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur, waarbij je eens in de 2 weken les hebt. Na deze lessen volgt er een proefexamen. Na afloop van dit proefexamen weet je of je al voldoende voorbereid bent voor het examen of dat je hiervoor misschien nog extra moet oefenen. Twee à drie weken na het proefexamen volgt het examen. We starten in september met de cursus computertypen en eindigen in maart.

Opbouw cursus

We maken gebruik van een cursusboek en het tekstverwerkingsprogramma Word

 • In de eerste 4 lessen worden de letters aangeleerd. In deze lessen typ je ook al veel woorden en zinnetjes.
 • In les 5 pakken we de cijfers, leestekens en hoofdletters erbij.
 • Vanaf deze les gaan we ook op vaardigheid (snelheid) en accuratesse (nauwkeurigheid) oefenen.
 • Dit doen we door 10 minuten constant door te typen. Hiervoor maken we gebruik van leerzame en leuke teksten.
 • In les 6 wordt het ontwerp van een brief aangeleerd.
 • Les 7 en 8 komen de werkstukken aan de orde (rapportage en tekstverwerkingsopdracht). Je leert nu de basisfuncties van het tekstverwerken onder andere: vet, onderstrepen, cursief, lettertype, tekengrootte, tekstkleur, tekstmarkeringskleur, opsommingsteken, nummering, marges, regelafstand, uitvullen, knippen, plakken, kopiëren en tabulatortoets.
 • In les 9 en 10 gaan we alles nog eens herhalen. Daarna sluiten we af met een proefexamen en een examen.

Lestijden

De cursus wordt buiten schooltijd gegeven. Tijden variëren, afhankelijk van school en dag.

Voortgang

Op de vorderingenkaart worden door de docent de resultaten vermeld. De ouder(s)/verzorger(s) dienen hierop na iedere les een handtekening te zetten, zodat we van elkaar weten dat we de voortgang thuis en op school in de gaten houden.
Als er eventueel extra aandacht nodig is, neemt de docent contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Huiswerk

Je moet thuis ook flink aan de slag. Op iedere werkdag moet er geoefend worden, dus 5 dagen per week, ongeveer 30 minuten per dag
Het huiswerk moet thuis vanaf les 4 ook nagekeken worden. Op deze manier kan men thuis ook zien dat er inderdaad voldoende wordt geoefend en of de lesstof begrepen wordt.

Examen

De cursus wordt afgerond met een examen. Voor het examen moet je het volgende kunnen:

 • Een snelheid halen van 130 aanslagen per minuut met max. ½% fouten
 • Brief, rapportage en tekstverwerkingsopdracht op de juiste manier uitwerken

Als je voor al deze onderdelen een voldoende haalt, krijg je een diploma. Lukt dit niet dan krijg je een certificaat.

Herexamen

Het kan ook zijn dat het examen net niet is gelukt. Dan krijg je de mogelijkheid om een herexamen te maken.

Waarom Typ Plus kiezen:

je krijgt les op je eigen school
samen met klasgenoten typen is veel leuker dan alleen
je wilt GOED EN SUPERSNEL leren typen!